UNIVERSITY OF ECONOMICS VARNA ACCELERATOR

Практики за развитие на студентското предприемачество

МИСИЯ НА UEVA

ueva-logo-2

Мисията на Акселератора на Икономически университет – Варна е да насърчава предприемаческия дух у студентите на университета и да подпомага развитието на техните предприемачески идеи. Нашата визия е да съдействаме за формирането на предприемаческа екосистема, която да осигури необходимите предпоставки за успешна реализация на студентските предприемачески идеи.

Екип

Нашият екип от ментори и консултанти ще окаже нужната подкрепа за развитието на твоята бизнес идея.

Услуги

Определено е важно да вярваш в идеите си… Трябва да работиш със страст и да умееш да вдъхновявате околните да изпитват същото.

Проучване на конкурентни пазари.
1.
Изграждане на маркетингов план.
2.
Създаване на финансова стратегия.
3.
Серия от тренинги с експерти от бизнеса на теми като формиране на екип, прототипиране, бизнес моделиране, финансиране, пазари, да продадем идеята си и др.
4.

Не предавай мечтите си, за да се нагодиш някъде. Мечтателите движат света напред.

Намиране на инвеститори и генериране на капитал.
1.
Разпределяне на бизнес дейностите към съответните лица/отдели.
2.
Персонален ментор от ИУ-Варна, който ще ти помага да развиеш идеята и екипа си.
3.

Хората, които прогресират в този свят, са онези, които се събуждат и виждат обстоятелствата, които искат, и ако не могат да видят такива, ги създават.

Намиране и отстраняване на тесните места в оперативната дейност.
1.
Изграждане на дългострочни партньорски взаимоотношения.
2.
Персонален ментор от нашите бизнес партньори, който ще ти предостави своята експертиза и външен поглед.
3.

Ако чувствате, че късметът ви е изоставил, проверете нивото на усилията си.

Проучване на конкурентни пазари.
1.
Изграждане на маркетингов план.
2.
Създаване на финансова стратегия.
3.
Намиране на инвеститори и генериране на капитал.
4.
Разпределяне на бизнес дейностите към съответните лица/отдели.
5.
Намиране и отстраняване на тесните места в оперативната дейност.
6.
Изграждане на дългострочни партньорски взаимоотношения.
7.
Серия от тренинги с експерти от бизнеса на теми като формиране на екип, прототипиране, бизнес моделиране, финансиране, пазари, да продадем идеята си и др.
8.
Персонален ментор от ИУ-Варна, който ще ти помага да развиеш идеята и екипа си.
9.
Персонален ментор от нашите бизнес партньори, който ще ти предостави своята експертиза и външен поглед.
10.

Партньори

Партньорите на бизнес акселератора на ИУ - Варна споделят своята експертиза и съдействат за успешното изграждане на предприемачите на бъдещето чрез участие в менторски и стартъп програми, Академията за таланти, практически тренинги, консултации и др.

Контакти

Свържете се с нас